حضور شرکت فناپ در نمایشگاه تلکام

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

با توجه به نقش پراهميت و ارزنده ارتباطات و فناوری اطلاعات در عصر حاضر، و از سوي ديگر جايگاه ويژه برگزاري نمايشگاههای بين المللی در تبادل اطلاعات فنی و همچنین آشنائی صاحبان صنايع و پژوهشگران، مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ بصورت موثری در نمایشگاه تلکام 2021 حضور به هم رسانید. همچنين بمنظور معرفی توان تخصصی و پتانسيل شرکت فناپ در زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات، نشست های مشترکی بین صاحبان صنایع و علاقه مندان برگزار گردید.