نمایه شدن مجله Journal of Applied Intelligent Systems & Information Sciences در پایگاه سیویلیکا

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

مجله علمی مرکز تحقیقات و مطالعات فناپ در پایگاه علمی سیویلیکا نمایه سازی شد.
سیویلیکا یک پایگاه منابع علمی است که بهعنوان مرجعی برای معرفی و نگهداشت مقالات کنفرانس ها و مجلات علمی مورد استفاده محققان قرار می گیرد.

https://civilica.com/l/66988