برگزاری وبینار سیستم‌های تولید یکپارچه در بستر انقلاب صنعتی چهارم

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

وبینار سیستم‌های تولید یکپارچه در بستر انقلاب صنعتی چهارم در روزهای یکشنبه و دوشنبه 26 و 27 بهمن ماه توسط مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و موسسه ISA فرانسه برگزار گردید.

در این وبینار که با حضور جمعی از علاقه مندان برگزار گردید موضوعاتی همچون ERP، پارادایم های صنعت چهارم، مبانی سیستم‌های تولید و استاندارد ANSI/ISA-95 (IEC/ISO 62264) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.