به منظور تزریق دانش پیشرفته به پروژه های در حال انجام فناپ ، با احترام از متخصصان دخیل در زمینه فناوری اطلاعات دعوت بعمل می آید تا در حل مسائل تعریف شده دراین بخش تحت حمایتهای مالی شرکت فناپ .همکاری و مشارکت داشته باشند.


پروژه تشخیص اشیا

شرکت فناپ به دنبال یک تیم تحقیقاتی بالقوه برای انجام یک پروژه علمی و در عین حال عملی تشخیص اشیا است. جزئیات از طریق فایل RFP زیر قابل دسترسی است. متقاضیان علاقه مند باید پروپوزال خود را مطابق با الگو پیشنهادی تهیه و به fanapsoft.research@fanap.ir ارسال كنند.