برنامه ریزی منابع سازمان / سیستم اجرای تولید
طراحی سیستمهای یکپارچه مدیریت عملیات تولید

ANSI/ISA-95
(IEC-62264)

تاریخ برگزاری: 21 تا 26 اسفند 1399


هدف


بر اساس رسالت علمی شرکت فناپ مبنی بر آموزش دانش روز حوزه تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستمهای یکپارچه تولید در برنامه ریزی منابع سازمانی به متخصصین فنی و فارغ التحصیلان جوان دانشگاهها، همکاری با انجمن جهانی اتوماسیون (International Society of Automation) با نام اختصاری ISA و دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفت. هدف از این همکاری با عاملیت ISA France، ارائه کارگاههای تخصصی آموزش استانداردهای جهانی در حوزه سیستمهای تولید یکپارچه و اتوماسیون صنعتی با تدریس مدرسان ISA France در ایران است.

مزیت کارگاه تخصصی ERP/MES

کارگاه ERP / MES با هدف آموزش تخصصی مفاهیم و کارکردهای بنیادین پیاده سازی سیستمهای اجرا و کنترل تولید و سیستمهای کسب و کار یکپارچه، برای اولین بار در ایران برگزار می شود. این کارگاه دوره تخصصی آموزش استاندارد ANSI/ISA-95 را که در اروپا طی دو روز (16 ساعت آموزش) و با شهریه حدود 1500 یورو برگزار می شود، به طور کامل پوشش می دهد. علاوه بر این، با اضافه شدن مباحث دانش مقدماتی و کاربردی مربوطه با توجه به جدید بودن این حوزه تخصصی در ایران، حضور در این کارگاه تخصصی به شناخت کامل مفاهیم و ایجاد دانش عمیق در شرکت کنندگان می انجامد.

مخاطبان

 • تحلیلگران سیستمهای تولید و متخصصان شرکتهای فعال در حوزه سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی یکپارچه (ERP/MES Providers)
 • مدیران پروژه و متخصصان سازمانهای بهره بردار از سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی یکپارچه (ERP/MES Clients)
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی مرتبط

به شرکت کنندگانی که کارگاه تخصصی را با موفقیت به پایان برسانند، گواهینامه دوزبانه دانشگاه صنعتی شریف و همچنین گواهینامه ISA France اعطا می شود.

1. استانداردهای ISA


بر اساس استانداردهای ISA پنج سطح در اتوماسیون صنعتی وجود دارد (نمودار زیر). با توجه به کارکردها و مدلهای داده هر سطح و همچنین تبادل اطلاعات میان سطوح اتوماسیون، چندین استاندارد توسط ISA انتشار یافته که سه استاندارد به اختصار توضیح داده می شود.


استاندارد ANSI/ISA-95 (IEC62264)


در یک سیستم راهکار سازمانی، یکپارچگی سیستمهای لجستیک (سطح 4) با عملیات تولید (سطح 3)، که به عنوان یکپارچگیPlant-to-ERP  خوانده می شود، یک مساله اساسی است که در قالب استاندارد ANSI/ISA-95 (Enterprise-Control System Integration)، شامل عملکردها و مدلهای داده سیستم اجرای تولید (Manufacturing Execution System: MES) و تبادل اطلاعات سیستمی میان MES و دیگر ماژولهای ERP (نمودار زیر)، ارائه می شود.

در یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یکپارچه (ERP)، ماژول مدیریت تولید و به طور ویژه سیستم اجرای تولید(MES)  از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و می توان گفت صحت عملکرد دیگر ماژولهای ERP تا حد زیادی به آن وابسته است. با توجه به کارکردهای MES از نظر کنترل اطلاعات عملیاتی فرایند تولید شامل مواد اولیه مصرفی، پارامترهای عملیاتی، پارامترهای فرایند، ظرفیت ماشین آلات تولید و محصولات تولیدی، که مقایسه این اطلاعات با استانداردهای طراحی و مهندسی تولید و همچنین داده های برنامه ریزی تولید منجر به تشخیص مغایرتهای مقادیر مهندسی و برنامه ریزی با مقادیر عملیاتی تولید می شود، پیاده سازی اصولی MES و تبادل اطلاعات آن با دیگر ماژولهای ERP بر اساس استانداردهای جهانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از این رو می توان انطباق کارکردهای MES و تبادل اطلاعات مربوط به آن با استاندارد ANSI/SA-95 را یک مزیت رقابتی ویژه دانست.

استاندارد ANSI/ISA-88 (IEC 61512)


با در نظر گرفتن اهمیت تبادل اطلاعات میان سیستم اجرای تولید (MES) و سیستم کنترل فرایند (Process Control System: PCS)، یا لایه سوم و لایه دوم اتوماسیون صنعتی، انطباق با کارکردها و ساختارهای داده استاندارد ANSI/ISA-88 (Batch Control System) در تعریف مدل فیزیکی تجهیزات کنترل و تبادلات داده مورد نیاز برای نواحی فیزیکی که درگیر کنترل دسته ای هستند، مساله ای مهم است. در یک راهکار سازمانی، همچنین مطابقت مدل عملکردی (functional model) پنج الگوی کنترل شامل مدیریت دستورالعمل، زمانبندی ماشین آلات، کنترل توالی عملیات، کنترل نظارتی و سیستمهای به هم پیوسته ایمنی، امری ضروری تلقی می شود.
هدف استاندارد ANSI/ISA-88 ارائه فلسفه طراحی برای تعریف تجهیزات و رویه ها، معرفی روشهای مناسب به منظور طراحی و تعیین ویژگیهای سیستمهای کنترل دسته ای (Batch Control System)، و همچنین تعیین استاندارد معماری سیستمهای کنترل فرایند در تعریف مدل فیزیکی و مدل عملکردی است، به نحوی که در کنترل فرایند صنایع مفید و موثر باشد.

استاندارد ANSI/ISA-99 (IEC 62443)


با توجه به اهمیت امنیت الکترونیکی سیستمهای کنترل و اتوماسیون صنعتی و همچنین حساسیت اطلاعات سیستمهای کنترل فرایند تولید، پیاده سازی سیستمهای کنترل و اتوماسیون صنعتی ایمن، مساله ای حیاتی است. بنابراین به منظور بهبود قابلیت اطمینان، تمامیت و قابلیت دسترسی کنترل فرایند تولید و کمک به شناسایی و اصلاح نقاط آسیب پذیر، و در نتیجه کاهش ریسک درز کردن اطلاعات محرمانه یا تنزل و خطای سیستمهای کنترل، مطابقت یک راهکار سازمانی در موضوع تبادل داده میان تمامی پنج سطح اتوماسیون، با کارکردها و نیازمندیهای استاندارد ANSI/ISA-99، با در نظر گرفتن سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری مانند DCS، PLC، SCADA، شبکه حسگرهای الکترونیک و سیستمهای نظارت و تشخیص و همچنین رابطهای کاربری داخلی، انسانی، شبکه ای یا ماشینی مربوطه که به منظور ایجاد کنترل، ایمنی و عملکرد عملیاتهای تولید در فرایندهای پیوسته، دسته ای، گسسته و دیگر فرایندها استفاده می شوند، یک مساله ضروری است.

2. استانداردANSI/ISA-95  (IEC 62264) در یک نگاه3. برنامه زمانبندی کارگاه تخصصی ERP / MES


ردیفبرنامه آموزشیتاریخزمانبندیمکانروش برگزاری
1مفاهیم بنیادی سیستمهای یکپارچه21 اسفند9 تا 17دانشگاه صنعتی شریفمجازی
2مفاهیم بنیادی سیستمهای یکپارچه22 اسفند10 تا 18دانشگاه صنعتی شریفمجازی
3استاندارد ANSI/ISA-9523 و 24 اسفند10 تا 18دانشگاه صنعتی شریفمجازی
4مفاهیم کاربردی سیستم‌های صنعتی25 اسفند9 تا 17دانشگاه صنعتی شریفمجازی
5ارزشیابی پایان کارگاه26 اسفند15 تا 17دانشگاه صنعتی شریفمجازی


4. محتوای آموزشی کارگاه تخصصی ERP / MES4.1. مفاهیم بنیادی سیستمهای یکپارچه

سرفصلعنوانمدرسمدت زمان
(ساعت)
زبان
مقدمه ای بر ERP
Introduction to ERP
مقدمه ای بر سیستمهای یکپارچه
Introduction to Integrated Systems
وحید
حاجی پور
2فارسی
مدیریت فرآیندهای کسب و کار
Business Process Management
وحید
حاجی پور
2فارسی
معرفی استاندارد BPMN 2.0
Introduction to BPMN 2.0
وحید
حاجی پور
2فارسی
سیستمهای یکپارچه صنعتی
Integrated Industrial Systems
معرفی سطوح اتوماسیون صنعتی
Introduction to the Industrial Automation Levels
مهراب
نصرت بخش
1فارسی
چرخه عمر سیستمهای صنعتی
Industrial Systems Life Cycle
مهراب
نصرت بخش
1فارسی
اصول یکپارچگی سیستمها
Principles of Systems Integration
طراحی سیستمهای یکپارچه
Integrated Systems Design
امید
فتاحی ولیلایی
1/5فارسی
اصول تعامل و تبادل اطلاعات سیستمها (اینترنت اشیا – 1)
Principles of Systems Interoperability (IOT-1)
امید
فتاحی ولیلایی
1/5فارسی
مبانی سیستم تولید
Fundamentals of Manufacturing System
مهندسی تولید
Manufacturing Engineering
مهراب
نصرت بخش
1/5فارسی
برنامه ریزی تولید
Production Planning
مهراب
نصرت بخش
1/5فارسی
اجرا و کنترل تولید
Manufacturing Execution
مهراب
نصرت بخش
2فارسی


4.2 استاندارد (IEC 62264) ANSI/ISA-95

ISA-95 Introduction

عنوانمدرسزبان
Course IntroductionJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Pre-QuizJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
ISAJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
IT Transformation Life CycleJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Languages and ModelsJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Modelling FrameworkJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
ISA-95 IntroductionJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
ISA-95.01 OverviewJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
ISA-95.02 OverviewJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
ISA-95.03 OverviewJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
ISA-95.04 OverviewJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
ISA-95.09 OverviewJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
ISA-95 EvolutionJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
مدت زمان: 4 ساعت

Resources & Knowledge

عنوانمدرسزبان
Physical ResourcesJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Human ResourcesJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Material ResourcesJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Resource AttachmentJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Resource RelationshipsJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Resource CalendarsJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Segment ConceptJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Physical Process KnowledgeJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
مدت زمان: 4 ساعت

Function

عنوانمدرسزبان
Physical Process ManagementJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Operations ManagementJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Operations Processes ExampleJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Operations Planning and SchedulingJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Operations CapabilityJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Alerts and KPIsJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Functional SpecificationJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Example & PracticeJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
MethodologyJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
مدت زمان: 4 ساعت

Interoperability

عنوانمدرسزبان
IntroductionJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
ISA-95 Part 5 – TransactionsJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
ISA-95 Part 6 – Messaging Service ModelJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
ISA-95 Part 7 – Alias Service ModelJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
ISA-95 Part 8 – Information Exchange ProfilesJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
B2MMLJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
B2MML Extension ExerciseJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
Application – Interoperability MethodologyJean Vieilleانگلیسی/ فارسی
مدت زمان: 4 ساعت


4.3. مفاهیم کاربردی سیستمهای صنعتی

عنوانمدرسمدت زمان (ساعت)زبان
مهندسی محصول و فرایند
Product & Process Engineering
مهراب نصرت بخش1فارسی
برنامه ریزی تولید تطبیق پذیر (اینترنت اشیا – 2)
Adaptive Production Planning (IOT-2)
امید فتاحی ولیلایی2فارسی
کارکردهای سیستم اجرای تولید
MES Functionalities
مهراب نصرت بخش2فارسی
یکپارچگی در سیستم تولید
Manufacturing System Integration
مهراب نصرت بخش1فارسی
یکپارچگی در سیستم کنترل کیفیت
Quality Control System Integration
وحید حاجی پور1فارسی
دمو از MES و یکپارچگی آن با ماژولهای ERP
Demo of MES and its Integration with ERP Modules
پنل مدرسان1فارسی


4.4 ارزشیابی پایان کارگاه

عنوانارائه دهندگانمدت زمان
(ساعت)
زبان
ارزشیابی پایان کارگاه2فارسی


5. مهارت هایی که می آموزید


 • طراحی و پیاده سازی موفق یک پروژه سیستمهای اجرا و کنترل تولید و سیستمهای کسب و کار یکپارچه
 • تعیین نیازمندیهای سیستمهای یکپارچه Enterprise / Control
 • شناسایی موارد مربوطه در یکپارچگی سیستمهای لجستیک و کنترل تولید
 • شناسایی فرایندهای کسب و کار که نیاز به دریافت اطلاعات از سیستمهای تولید دارند
 • شناسایی فرایندهای کنترل تولید که نیاز به دریافت اطلاعات از سیستمهای کسب و کار دارند
 • درک و توضیح محرکهای کسب و کار تاثیرگذار در یکپارچگی سیستمها
 • شناسایی دقیق اطلاعات مرتبط با یکپارچگی سیستمهای Enterprise / Control
 • اجرای مدلهای شیءگرای استاندارد ANSI/ISA-95


6. فرایندهایی که پوشش داده می شود


 • مدیریت اطلاعات محصول
 • مدیریت منابع تولید
 • زمانبندی تجهیزات تولید
 • کنترل عملیات تولید
 • برنامه ریزی تولید
 • کنترل موجودی محصول
 • بهای تمام شده محصول
 • نگهداری و تعمیرات تجهیزات


7. مدرسان کارگاه MES/ERP


 • 45 سال تجربه در طراحی، اجرا، مدیریت پروژه، ارائه متدولوژی و تدریس سیستمهای کنترل صنعتی
 • Active Contributor در استانداردهای ANSI/ISA-88 و ANSI/ISA-95
 • رییس سابق ISA France، نایب رییس سابق ISA EMEA و عضو کمیته اجرایی ISA
Mehrab Nosratbakhsh
 • دوازده سال تجربه در تحلیل، طراحی، پیاده سازی، استقرار و مدیریت پروژه سیستمهای تولید صنعتی یکپارچه
 • دارای مدرک حرفه ای ANSI/ISA-95 (Enterprise-Control System Integration) از Eindhoven University of Technology, the Netherlands
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
Vahid Hajipour
 • عضو هیات علمی دانشگاه با تالیف دو کتاب و بیش از هفتاد مقاله در ژورنالها و کنفرانسهای علمی
 • مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ
 • عضو International Honor Society for Decision Sciences and Information Systems (Alpha Iota Delta) در ایالات متحده آمریکا
 • پسادکتری مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
Omid Fatahi Valilai
 • شانزده سال تجربه در تحلیل، طراحی، پیاده سازی، استقرار و مدیریت پروژه سیستمهای نرم افزاری
 • عضو هیئت علمی دانشگاه یاکوب برمن، آلمان
 • عضو سابق هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، ایران
 • فارغ التحصیل دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

8. کمیته علمی


 • محمدرضا اکبری جوکار – دانشگاه صنعتی شریف
 • محمود هوشمند – دانشگاه صنعتی شریف
 • عرفان حسن نایبی – دانشگاه صنعتی شریف
 • محسن ورمزیار- دانشگاه صنعتی شریف


9. ثبت نام در کارگاه تخصصی


شهریه هر شرکت کننده5 میلیون تومان
– درصد تخفیف دانشجویی20
هزینه دریافت مدرک ISA Franceمعادل € 35
دو نفر از شرکت کنندگان ممتاز کارگاه در اولویت فرایند جذب و استخدام شرکت فناپ قرار می گیرند.

ثبت نام

https://pedu.sharif.edu/events/details/2317

تماس با ما

71957075 – 021
0938-983-3593

WhatsApp

0938-983-3593