ارائه مقاله مدیریت بحران کرونا در شرکت فناپ در ۵۱ امین کنفرانس DSI

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

مطالعه صورت گرفته بر روی مدلهای تصمیم گیری مدیریت بحران در ابتدای شیوع کرونا در قالب مستندی علمی توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شرکت فناپ تدوین و در 51 امین کنفرانس سالانه انجمن علم تصمیم گیری کشور آمریکا (DSI) بصورت آنلاین در شامگاه مورخ 2 آذر ماه ارائه گردید. در ارائه این تحقیق تحت عنوان ” A Contingency Plan to Manage the Pandemic of Coronavirus: A Business Case” به الگوی تصمیم گیری کاربردی در دوران همه گیری کرونا با مد نظر قرار دادن توامان حفظ سلامت کارکنان و تعالی کسب و کار سازمان های مقیاس بزرگی نظیر فناپ تحت سناریوهای مختلف اشاره شد. در انتهای این ارائه نیز از کلیه دست اندر کاران مجموعه معظم فناپ و نیز گروه مالی پاسارگاد تقدیر بعمل آمد.