جلسه مشترک بین مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ و موسسه انتشارات علمی فناپ

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

جلسه ای در تاریخ 7 تیر 1399 با حضور دکتر پورجوادی، مدیر عامل انتشارات دانشگاه شریف و اعضای مرکز تحقیقات و توسعه برگزار شد. در این جلسه، دغدغه‌های مرکز مانند راه‌های بهبود مجله علمی فناپ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علاوه بر بحث در مورد انتشار مجله با مقامات انتشارات دانشگاه شریف توافق شد که مباحث اولیه انتشار مجله توسط این انتشارات بررسی و تصمیم نهایی اعلام گردد.