سری دوم از سسله رویدادهای ریسرچ تاک در مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ: شهر هوشمند

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ بمنظور افزایش تعاملات با مراکز تحقیقاتی و تبادل نظر پیرامون مباحث نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز مطالعات و تحقیقات شرکت فناپ اقدام به برگزاری سلسه رویدادهای گفتگور محور ریسرچ تاک نموده است. در این راستا، در دی ماه ۱۴۰۰ با محوریت شهر هوشمند، وبینارهایی با موضوعات پیشینه و آینده شهرهای هوشمند،ارائه تجارت شهرداری مشهد در هوشمندسازی،راهبردهای ارتقا تجربه دیجیتال شهروندان در شهر هوشمند،از استراتژی تا پیاده سازی برگزار کرد.