سری سوم از سسله رویدادهای ریسرچ تاک در مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ: رویکردها و چالش های تجاری سازی محصولات هوش مصنوعی در کشور

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ بمنظور افزایش تعاملات با مراکز تحقیقاتی و تبادل نظر پیرامون مباحث نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز مطالعات و تحقیقات شرکت فناپ اقدام به برگزاری سلسه رویدادهای گفتگور محور ریسرچ تاک نموده است. در این راستا، در بهمن ماه ۱۴۰۰ با محوریت رویکردها و چالش های تجاری سازی محصولات هوش مصنوعی در کشور، وبینارهایی با موضوعات رویکردهای تجاری سازی در شرکت های ارائه دهنده خدمات هوش مصنوعی،چالش های تجاری سازی محصولات در شرکت های حوزه فناوری اطلاعات، تجاری سازی محصولات دانش بنیان حوزه هوش مصنوعی و نقش حمایتی نصر تهران برای برطرف نمودن چالش‌های تجاری سازی این محصولات، حکمرانی و سیاست گذاری هوشمند با هدف توسعه فعالیت‌های تجاری سازی خدمات تجاری سازی خدمات هوش مصنوعی شرکت‌های دانش بنیان تدارک دیده شده است.