نشست مشترک فناپ ریسرچ و مرکز مطالعات و تحقیقات داتین

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

در راستای هفته پژوهش، جلسه مشترک مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ و مرکز مطالعات و تحقیقات داتین برگزار گردید.

در این نشست، طرفین ضمن آشنایی با فعالیت های پیشین یکدیگر، پیرامون مسیرهای همکاری دو جانبه جهت پیشبرد و بهبود فرآیند تحقیق و توسعه سازمانی و همچنین تقویت فرهنگ پژوهش محور در شرکت های فناپ و داتین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این بین تاکید ویژه ای بر روی بهره گیری موثر از ظرفیت های بالقوه موجود در مراکز علمی کشور در تعریف رویدادهای لبه دانشی و هم راستا با پروژه های جاری سازمان گردید. همچنین، الگو برداری از دستاوردهای متقابل نظیر هم افزایی در ارتقا جایگاه علمی و تخصصی فناپ و استفاده از تجارب مرکز مطالعات و تحقیقات داتین در جذب کارآموز و همچنین طراحی دوره های آموزشی مشترک مختص نیروهای آماده به کار نیز در دستور کار قرار گرفت.