همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

در نشست مشترکی فی مابین «مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ» و تعدادی از اعضای هیأت علمی «دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر»، روش‌های توسعه همکاری‌ها بین طرفین مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور رئیس دانشکده و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم کامپیوتر برگزار شد و نتایج حاصل از تجارب قبلی دانشگاه در خصوص برگزاری چالش‌ها و رویدادهای هوش مصنوعی، سیستم‌های تصمیم‌یار در صنعت نفت و کلان‌داده (Big Data) مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست برخی از راهکارهای توسعه همکاری‌ مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تخصص ویژه دانشکده در موضوعاتی نظیر تشخیص چهره، تشخیص امضا و تشخیص اثر انگشت، مقرر شد تا فعالیت‌های مشترک از طریق تبادل مستندات شروع شود و ادامه برگزاری جلسات مشترک برای تعیین روش‌های دقیق همکاری، در دستور کار قرار گیرد.