وبینار هفته پژوهش و فناوری

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

به همت مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ، وبینار هفته پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید. محوریت این رویداد ارائه مسیرهای آتی در جهت نیل به اهداف یک سازمان دانش بنیان است. این رویداد که با استقبال مخاطبین در سازمان مواجه شد، با سخنرانی تنی چند از سرپرستان و همچنین بیانات جناب مهندس آموزگار همراه بود. در انتهای این مراسم نیز افراد منتخب و برتر فراخوان درس آموخته‌های پروژه پاد معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.