بر پایی غرفه دستاوردهای شرکت های هلدینگ فناپ در حوزه سلامت از جمله اهداف این کنگره بود. محصول ارائه شده، زیست بوم پایش از راه دور شرکت پاد است. که در جهت فراهم آوری امکان غربال و پیشگیری بیماری های بالقوه، کنترل وضعیت بیماران بالفعل و پیش بینی وضعیت آتی سلامت جامعه از دو جنبه غربالگری و پیگیری درمان توسعه داده شده است.

از جمله دستاوردهای حضور در این کنگره می توان به کسب عنوان مقاله برتر در کنگره، پنل علمی برتر در طول کنگره و کسب تقدیر نامه جهت برپایی غرفه اشاره کرد.