پیوستن شرکت فناپ بعنوان یکی از حامیان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

شرکت فناپ با ارائه راهکارهای جامع مالی، راهکارهای جامع بیمه، مدیریت و پردازش معاملات مالی بورس و سهام، فعالیت‌های خود را در صنعت فناوری اطلاعات گسترش داد که اکنون توسط برخی از بزرگترین بانک‌های خصوصی و دولتی کشور، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه و کارگزاران سهام مورد استفاده قرار می گیرد،.