مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ قصد دارد بصورت سالانه و در جهت حمایت از فعالیت های پژوهشی افراد در شرکت فناپ سافت، اقدام به برگزاری جایزه سالانه مقالات برتر نماید. از این رو پیرو این فراخوان به کلیه افرادی که در سایت مرکز تحقیقات فعالیت های پژوهشی خود اعم از مقالات چاپ شده در کلیه مجلات و نشریات بین المللی و ملی و یا مقالات ارائه شده در کنفرانس ها یا همایش های ملی و بین المللی را بارگذاری نمایند، و پس از بررسی معیارهای مورد نظر به مقالات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

شیوه ارسال آثار

افراد باید آثار، مقالات و مدارک خود را در سایت مرکز تحقیقات بارگذاری و ارسال نمایند.

معیارهای ارزیابی

  • نوع مجله( ISI ، علمی پژوهشی، داخلی) و یا کنفرانس(ملی، بین المللی) که مقاله در آن منتشر یا ارائه شده است
  • استفاده از Affiliation  فناپ و انتشار در مجله علمی نیز امتیاز ویژه ای به همراه خواهد داشت.
  • میزان تناسب مقاله با کسب و کار فناپ

پاداش برگزیدگان

  • کیف پول نویسندگان مقالات برتر 2 میلیون تومان شارژ خواهد شد.
  • در صورت اینکه مقاله همکاری مشترک با افراد فناپی باشد بودجه بین آنها تقسیم خواهد شد. اگر نویسندگان همکار غیر فناپی باشد، باتوجه به جایگاه نویسنده، جایزه تعلق خواهد گرفت.
  • همچنین به برگزیدگان لوح تقدیر و شرکت کنندگان تقدیرنامه ارائه خواهد شد.

1400/09/18آخرین مهلت ارسال آثار

برگزیدگان در رویداد در روز پژوهش اعلام و تقدیر خواهند داشت

https://podform.ir/f/vL8_ZRBVbBuoVC1s63KzCA==?embed=true