رویداد اول:

سخنران: وحید مافی

موضوع: رویکردهای تجاری سازی در شرکت های ارائه دهنده خدمات هوش مصنوعی

رویداد دوم:

سخنران: میثم رجبی

موضوع: چالش های تجاری سازی محصولات در شرکت های حوزه فناوری اطلاعات