رویداد پابلیگ (POBELeague)

مسابقه برچسب‌زنی داده برای شتاب بخشیدن به توسعه فناوری‌های نوین، همسو شدن با آینده‌ای هوشمند و ایجاد اشتغال، پابل با این ماموریت بنیان‌گذاری شد که بستری کارا برای تکمیل یکی از اجزای زمان‌بر و پرهزینه در فرآیند یادگیری ماشین، یعنی برچسب زنی داده را ایجاد نماید. تمرکز محوری این بستر بر نقش کلیدی انسان در … ادامه خواندن رویداد پابلیگ (POBELeague)