هوش مصنوعی حوزه‌ای از علوم کامپیوتر است که بر ایجاد ماشین‌های هوشمند که مانند انسان‌ها کار کرده و واکنش نشان می‌دهند تاکید دارد. هوش مصنوعی این امکان را برای ماشین ها فراهم می‌کند تا بتوانند از تجربیات یاد بگیرند، با ورودی‌های جدید سازگار شوند و کارهایی مشابه با انسان‌ها انجام دهند. هوش مصنوعی چیزی فراتر از یک روند معمول است. در فضای کسب و کار فعلی، این ابزار در حال تبدیل به یک ابزار شگفت انگیز برای اتوماسیون فرآیندها و بهینه سازی منابع است. هوش مصنوعی علمی میان رشته‌ای با رویکردهای متعدد بوده که برخی از شاخه‌های آن شامل: شبکه عصبی ، یادگیری ماشین ، یادگیری عمیق ، رباتیک و غیره است.