انتشار مقاله‌ای با عنوان “An Integrated Process-based HSE Management System: A Case Study”

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

به دنبال تلاش‌های مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ برای ارتقا نقش سازمان در جامعه علمی، دانش به دست آمده از محصول HSEدر پروژه میدآرپی در یکی از معتبرترین مجلات تخصصی در زمینه ایمنی با عنوان “Safety Science” منتشر شده است و اکنون در الزویر در دسترس است. این مقاله، وابسته به آدرس علمی فناپ و تحت عنوان An Integrated Process-based HSE Management System: A Case Study، نحوه طراحی یک محصول یکپارچه را توضیح می دهد. امیدواریم که تحت حمایت سایر تیم‌ها و با تلاش مجدانه آنها بتوانیم شاهد موفقیت‌های بیشتری از این نوع، در ثبت دانش کسب شده از سایر محصولات توسعه یافته از طریق پروژه فوق باشیم.