زیست بوم های کسب و کار باید خالق تکنولوژی باشند تا بتوانند در تلاطم حاکم بر بازارهای اقتصادی، بقای خود را تضمین نمایند. با الگو برداری از چنین دیدگاهی، شرکت فناپ، پیشرو در تحقق تعداد قابل توجهی از پروژه های فناورانه در سطح ملی، طی سال های اخیر بوده است؛ این پروژه ها گنجینه ای از تجارب علمی و عملیاتی کسب شده را در دل خود جای داده اند. به منظور حفظ و به اشتراک گذاری این گنجینۀ گرانبها، مرکز مطالعات و تحقیقات شرکت فناپ اقدام به انتشار مجموعه ای از درس آموخته های فناپی زده است که در این جلد به ذکر زوایای پیدا و پنهان در پیاده سازی گسترده ترین راهکار جامع و یکپارچه سازمانی کشور یعنی پروژه میدآرپی از منظر دست‌‏اندرکاران ذیربط در تحلیل، توسعه و استقرار آن می پردازد.