انتشار کتاب درس آموخته‌های فناپی

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

گذری بر تجارب کسب شده در مسیر تحقق راهکارهای جامع یکپارچه صنعتی میدکو

زیست بوم‌های کسب و کار باید خالق تکنولوژی باشند تا بتوانند در تلاطم حاکم بر بازارهای اقتصادی، بقای خود را تضمین نمایند. با الگو برداری از چنین دیدگاهی، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) پیشرو در تحقق تعداد قابل توجهی از پروژه‌هایی که بواسطه نوین بودن، به نوعی گنجینه‌ای از تجارب علمی و عملیاتی کسب شده را در دل خود جای داده‌اند، بمنظور حفظ و به اشتراک گذاری این گنجینه گران بها، مرکز مطالعات و تحقیقات شرکت فناپ اقدام با انتشار مجموعه‌ای از درس آموخته‌های فناپی زده است که در این جلد به ذکر زوایای پیدا و پنهان در پیاده سازی گسترده ترین راهکار جامع و یکپارچه سازمانی کشور یعنی پروژه میدارپی از منظر دست اندرکاران ذیربط در تحلیل، توسعه و استقرار آن می‌پردازد. برای مطالعه نسخه الکترونیک کتاب، به بخش کتب تخصصی مراجعه فرمایید.