جلسه مرکز تحقیقات فناپ و معاونت پژوهشی دانشگاه شریف

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

در تاریخ 18 آبان 1398، جلسه‌ای مشترکی میان دانشگاه شریف و مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ برگزار شد. دو طرف علاوه بر توضیح فعالیت‌های خود، در خصوص راه‌های همکاری برای رسیدن به یک توافق به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این جلسه مرکز مطالعات و تحقیقات از مدرسه کار شریف بازدید کرده و شرح فعالیت‌های مدرسه شغلی شریف ارائه و نحوه همکاری با این مدرسه مورد بحث قرار گرفت.