مطالعات و تحقیقات، سر منشا تحولات بزرگی در صنایع تکنولوژیک هستند و زمینه را برای شکل گیری محصولات نوآورانه مهیا می‌کنند. از سوی دیگر سرعت رو به رشد فناوری و تغییر رویکردهای ارزش‌آفرینی در دنیا و کشور ما، متخصصان را به تغییر رویکرد فعالیت‌های کسب‌ وکار به سمت فناوری‌های نو سوق داده است. شرکت فناپ به‌عنوان یک قطب مهم در صنعت فناوری اطلاعات می‌تواند در حوزه حمایت از مقالات پژوهشی و ایده های فناورانه نقش موثری داشته باشد و زمینه خلق ارزش‌های جدید را در کشور مهیا کند.

فناپ بعنوان بازوی حمایتی چه از بعد تزریق علم و دانش و یا مشاوره‌های کسب و کاری و چه از بعد حمایت مالی از ایده‌های نو می‌تواند همراه افراد و یا تیم ها باشد. نکته قابل توجه در این طرح توجه به بعد علمی طرح هاست بصورتیکه وجود نوآوری و خلق ایده‌های جدید در این طرح ها باید بصورت اسناد علمی(مانند مقالات) قابل ارائه باشد.

اهداف از حمایت ها

مزایا

حوزه های قابل قبول

فرآیند پذیرش

  1. مراجعه به سایت مرکز تحقیقات و مطالعه شرایط و ضوابط حضور در طرح
  2. مطالعه اولویت های پژوهشی و کسب و کاری
  3. ثبت پروپزوال در سایت مرکز تحقیقات
  4. ارزیابی و اعلام نتیجه پروپوزال
  5. اجرای پروژه و ارسال گزارشات ماهانه
  6. ارزیابی پروژه توسط مرکز تحقیقات
  7. تحویل پروژه و ارزیابی نهایی آن
  8. حمایت بر اساس ارزیابی صورت گرفته

مخاطبین

مخاطبین طرح کلیه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، همکاران شرکت فناپ و  تیم های کسب وکاری  می باشند که دارای ایده های نوین و خلاقانه در صنعت فناوری اطلاعات هستند.

حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی


حمایت از طرح‌ های پژوهشی


 حمایت از چاپ مقالات و آثار پژوهشی


حمایت از شرکت در کنفرانس ها


حمایت از ثبت اختراع(پتنت)


 درخواست برگزاری رویدادهای فناورانه


درخواست برگزاری دوره های آموزشی تخصصیدرخواست سرویس های تحقیقاتی در حوزه های مرتبط