دکتر وحید حاجی‌پور عضو هیئت تحریریه مجله Decision Analytics در انتشارات ELSEVIER شد.

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

دکتر وحید حاجی پور، مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ، عضو هیئت تحریره مجله Decision Analytics در پایگاه علمی ELSEVIER شد.
انتشارات ELSEVIER یکی از بزرگترین ناشران علمی در جهان است. این انتشارات علمی ارائه‌دهنده اطلاعات علمی، فنی و پزشکی با بیش از ۲۵۰۰ مجله علمی است و از سال ۱۸۸۰ مشغول به فعالیت است.
نشریه علمی ELSEVIER بیش از ۴۳۰۰۰۰ مقاله سالیانه از ۲۵۰۰ مجله نشر می دهد و آرشیوی شامل بیش از ۱۳ میلیون مقاله و بیش از ۳۰۰۰۰ کتاب الکترونیکی دارد.
دکتر وحید حاجی پور، استادیار پایه ۵ دارای مدرک دکتری تخصصی از دانشگاه بوعلی سینا و فوق دکتری مدیریت زنجیره تامین از دانشگاه صنعتی شریف است. وی حدود ۱۰۰۰ ارجاع در پایگاه Google Scholar را در کارنامه علمی خود دارد.