فراخوان ارسال مقالات: تاثیر ویروس کرونا در مشاغل فنی

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

شیوع ویروس کرونا بعنوان یک فاجعه انسانی، نه تنها جان انسان‌ها را در سراسر جهان به خطر انداخته است، بلکه با قرنطینه کردن شهرها و بستن مرزها بر تجارت نیز تأثیر گذار بوده است.

این ویروس اقتصاد جهانی را تعطیل کرده است. دولت‌ها در پاسخ به ویروس کرونا مداخلات قابل توجهی انجام داده‌اند و مشاغل در حالی که از چالش‌های مالی و عملیاتی زیادی رو به رو شده‌اند، به سرعت در حال تغییر با نیازهای کارمندان، مشتریان و تأمین کنندگان خود هستند.

این فراخوان به دنبال تحقیقاتی است تا بتواند تأثیرات کوتاه و بلند مدت اپیدمی کرونا را در مشاغل با استفاده از فن آوری با راه حل‌های هوشمند و آینده نگر برای کاهش اختلالات این اپیدمی بیان کند.

ارسال مقالات به وبسایت: http://journal.research.fanap.com/

FANAP Reseach