مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ قصد دارد به مناسبت هفته پژوهش درس آموخته‌های تجربیات شکست و موفقیت همکاران زیرمجموعه هلدینگ فناپ را در مواجهه با چالش های حل شده در پروژه هایی که درگیر آن بوده اند، جمع آوری نماید. همچنین قصد دارد با ایجاد انگیزه افراد را به مطالعه به روش های موجود در جهان در راستای بهبود چالش های موجود در پروژه ها تشویق نماید از این رو از افراد علاقمند درخواست می‌شود در زمینه های ذیل آثار خود را ارسال نمایند:

الف. تجارب فنی: مسائل حل شده سازمان بر اساس خرد فردی یا جمعی

درس آموخته های حاصل از تجارب فنی شامل تجارب موفقیت و شکست پروژه ها یا ارائه یک راهکار پیشنهادی برای چالشی است که افراد در مورد جنبه های فنی کار خود با آن مواجه بوده اند. انتقال دانش و تجربه از طریق جمع آوری و انتشار این درس آموخته ها در سازمان از جمله دستاوردهای مهم جریان سازی این فرآیند مدیریت دانش در سطح افراد، پروژه ها و سازمان است.

ب. تجارب بهینه کاوی: مسائل حل شده سازمان بر اساس بهینه کاوی تجارب برتر جهانی

هدف از برگزاری این بخش از پویش ، شناسایی تجارب برتر جهانی در زمینه های مرتبط و متناظر با راهکارهای به کار گرفته شده در پروژه ها و فعالیت های هلدینگ فناپ است. چنانچه در حوزه کاری خود از تجارب برتر جهانی به منظور پیشبرد اهداف تیم خود بهره برده اید، تجارب خود را برای بخش تجارب بهینه کاوی ارسال نمائید. از همکاران گرامی درخواست می شود تا در قالب طراحی شده، راهکارها و تجربیات برتر موفق و لبه دانشی که در زمینه ی کاری خود از شرکت های مطرح در سطح جهانی الگوبرداری شده را برای پویش ارسال نمایند.

ج. به روش های پیشنهادی: پیشنهاد برای حل مسائل سازمان بر اساس به روشهای جهانی موجود

در این بخش از پویش از شرکت کنندگان انتظار می رود برای مسائلی که با آن سر و کار دارند بر اساس تجارب موفق جهانی و راهکارهای برتر موجود، به ارائه راه حل هایی برای حل مسئله، رفع چالش یا بهبود وضعیت فعلی بپردازند. از کلیه همکاران در سطح هلدینگ فناپ دعوت می شود تا اقدام به مطالعه و استخراج برترین تجارب جهانی از طریق مطالعات بهینه کاوی در میان موفق ترین شرکت های مشابه در سطح بین المللی نمایند.


شرایط شرکت در فراخوان


معیارهای ارزیابی


جوایز برگزیدگان


آخرین مهلت ارسال آثار به منظور شرکت در فراخوان پویش درس آموخته های برتر و بهینه کاوی تجارب برتر 19 آذرماه سال 1401 میباشد.