نشست فنی “راهکارهای از A تا Z در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

این نشست با حضور برخی از مدیران مربوطه، اساتید، دانشجویان و مدیران مهندسی صنایع ایران برگزار گردید. در این جلسه رهبران محصولات MSPR و راهبران تیم اجرای پروژه، جنبه‌های فنی استراتژی‌های سازمانی کلی پروژه را بیان کرده و تمامی انتطارات از یک استراتژی سازمانی جامع همراه با چالش‌ها و همچنین تکنیک‌هایی که متخصصان فناپ برای غلبه بر آنها استفاده کرده‌اند به وضوح برای مخاطبان توضیح داده شد.