همکاری مشترک فناپ ریسرچ و تیم هوش مصنوعی پاد در قاب یک مقاله علمی

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

با مشارکت مرکز مطالعات و تحقیقات و تیم هوش مصنوعی پاد، ابعاد فنی سامانه‌ی لبه دانشی آفلاین صحت سنجی امضاء شرکت فناپ در پایگاه معتبر علمی الزویر و یکی از برجسته ترین مجلات مرتبط با سیستم‌های هوشمند بنام Experts Systems with Applications پذیرفته شد. این دستاورد، نتیجه یک تعامل سه ماهه فی مابین تیم هوش مصنوعی و مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ جهت تدوین محتوای مورد نظر در قالب یک مستند علمی و نیز طی شدن فرآیند شش ماهه داوری و انجام اصلاحات بود که در مقاله‌ای تحت عنوان “CBCapsNet: A novel writer-independent offline signature verification model using a CNN-based architecture and Capsule Neural Networks” و با درج آدرس علمی فناپ منتشر گردید.
مرکز مطالعات و تحقیقات شرکت فناپ، با استقبال از درخواست تیم های کاری مبنی بر ثبت اقدامات ارزشمند صورت گرفته، اطمینان دارد که فعالیت‌های نوآورانه متخصصان شرکت از پتانسیل لازم جهت انتشار در برترین نشریات علمی برخوردار می باشند.