انقلاب صنعتی چهارم یا صنعت ۴٫۰ به تغییرات سریع فناوری، صنایع و الگوهای اجتماعی و عملیاتی که در طی قرن ۲۱ به منظور افزایش اتصال‌های متقابل و اتوماسیون هوشمند فراگیر شده‌است، اشاره دارد. صنعت 4.0 مفهومی است که تلاش می‌کند صنایع؛ هوشمند، پویا و انعطاف‌پذیر شوند.