رقابت پذیری

ما در حال ساختن نسخه جدیدی از دنیای فیزیکی هستیم. در این جهان، کنترل، سفارشی‌سازی و اتوماسیون، چیزهایی که در نرم‌افزار بدیهی تلقی می‌شوند، در محیط اطراف ما ادغام خواهند شد. مردم توانایی بی‌سابقه‌ای خواهند داشت که به جهان فرمان دهند تا نیازهای فردی آنها را برآورده کند، تصمیم بگیرند که چه چیزی ببینند، با آن تعامل داشته باشند، و با وفاداری بیشتری نسبت به قبل تصمیم بگیرند. به بیان ساده، جهان در حال تبدیل شدن به مکانی است که می‌تواند به طور گسترده، شخصی‌سازی شود و اغلب به اندازه تجربیات ما در اینترنت شکل بگیرد و این تغییری اساسی در روش زندگی ما را ایجاد خواهدکرد. …