وبینار پیوند تجربه و پژوهش در قالب مقاله علمی

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

پیش نیاز تحقق اکثر فعالیت‌ها تحقیق است. در هر ریلیز پلن عمدتاً زمانی را به این مهم تخصیص داده میشود و خروجی یافته ها را در توسعه محصولات اعمال میشود. اما افراد سازمان به ندرت به فکر ثبت و نشر تجارب و اقدامات دانشی خود هستند.

شاید آشنایی بیشتر با ساختار یک مقاله علمی، چگونگی استناد به مطالعات پیشین و معیارهای مرتبط با انتشار یافته ها در نشریه‌های تخصصی، بتواند گامی راهگشا برای برطرف نمودن این معضل باشد. وبینار پیوند تجربه و پژوهش در قاب مقاله علمی با رویکرد آشنایی همکاران فناپ با ساختار علمی مقالات، آشنایی با پایگاه‌های علمی معتبر، نحوه ارسال مقالات به مجلات در تاریخ 15 اردیبهشت 1400 توسط مرکز مطالعات و تحقیقات برگزار گردید و با استقبال همکاران مواجه شد.