کتاب فرآیندگرایی در برنامه ریزی منابع سازمان های مقیاس بزرگ توسط انتشارات دانشگاه شریف منتشر شد.

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

این کتاب که پیاده سازی راهکار جامع میدارپی را به صورت علمی و داستان گونه روایت می کند، به همت مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ نگارش و توسط انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف منتشر گردیده، و هم اکنون در دسترس علاقه مندان است.

پروژه راهکار جامع میدارپی، ماحصل تلاش و همکاری فعالانه شرکت های فناپ و میدکو در جهت بومی سازی یک پروژه صنعتی مقیاس بزرگ در کشور می باشد که همگام با راهکارهای مشابه در کلاس جهانی پیاده سازی و مستقر شده است.

در این کتاب علاوه بر روایت داستانگونه و چالش های بوجود آمده حول چگونگی پدید آمدن راهکار میدارپی و قابلیت های آن، با رویکردهای اجرایی مدیریت پروژه، معماری نرم افزاری، تحلیل کسب و کار، طراحی و توسعه، یکپارچه سازی، استقرار و مسیر آتی این راهکار جامع آشنا خواهیم شد.

این کتاب مرجعی ارزشمند برای صنعتگران و فعالان حوزه راهکارهای سازمانی خواهد بود به گونه ای که با روایت تجربه کامل پیاده سازی چنین محصولاتی و پیچیدگی های اجرای آن آشنا خواهد شد.