از کلیه دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌ها دعوت می‌شود تا پروژه‌های علمی خود را در صورت تمایل همکاری این مرکز انجام دهند. این پروژه‌ها که در مقیاس بزرگ هستند اغلب پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین طرفین تعریف خواهند شد. همه این مراکز می‌توانند پروژه‌های مهم علمی خود را در قالب یک پروپوزال پژوهشی ارسال کنند و پس از انعقاد تفاهم نامه، اقدامات لازم انجام خواهد شد.