مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ با اشتیاق آماده است تا در برگزاری رویدادهای مشترک مانند دوره‌ها، کارگاه‌ها، سمینارها و کنفرانس‌ها با سازمان‌های دیگر فعال در حوزه فناوری اطلاعات همکاری نماید.