آینده‌پژوهی حیطه جدیدی از کاوشگری و در بردارنده تفکر صریح و سیستماتیک درباره آینده‌های جایگزین است. به‌کارگیری دستاوردهای دانش ­آینده­ پژوهی در حوزه­ مطالعات راهبردی یکی از عوامل اصلی موفقیت طرح ­های کلان و بلندمدت هر کشور و یا ‌سازمان به‌شمار‌می‌رود. آینده پژوهی و مطالعات راهبردی در زمینه های زیر مورد توجه مرکز مطالعات و تحقیقات قرار کرفته است:

  • تحلیل محیط آینده در تدوین اسناد استراتژیک
  • مطالعات پایش و تحلیل روندهای فناوری