زنجیره بلوکی یا بلاکچین یک سیستم ذخیره اطلاعات است که از طریق شبکه‌ای مبتنی بر وب جمع آوری می‌شود. نحوه ثبت اطلاعات مهمترین ویژگی بلاکچین محسوب می شود. در واقع، در این حالت اطلاعات دیجیتالی در یک پایگاه داده عمومی ذخیره می شود. بلاکچین مبتنی بر فناوری سیستم توزیع شده است که اطلاعات را به صورت ایمن در یک شبکه P2P ثبت می‌کند. اگرچه در ابتدا برای خرید و فروش بیت کوین ایجاد شده است، اما ظرفیت بلاکچین بسیار فراتر از رمزارزها است. این فناوری هنوز نوین بوده اما تأثیر بالقوه آن در کسب و کار می‌تواند مهیج و بسیار زیاد باشد .