راهکارهای سازمانی برای یکپارچه‌سازی چندین جنبه از فعالیت‌های یک سازمان از طریق تبادل اطلاعات در فرآیندهای مختلف کسب و کار و پایگاه های داده مرتبط طراحی شده‌اند. این راهکارها به سازمان‌ها این امکان را می دهد تا داده‌های مهم را در سازمان بازیابی و توزیع کنند و اطلاعات عملیاتی را در زمان واقعی در اختیار مدیران قرار دهند.

  • محصولات کسب و کاری(Modules)
  • معماری راهکارهای سازمانی
  • مدیریت پروژه راهکارهای سازمانی
  • طراحی و توسعه راهکارهای سازمانی
  • استقرار راهکارهای سازمانی
  • هوشمندی راهکارهای سازمانی