علم داده یک مبحث میان رشته‌ای است که از قابلیت های آمار استنباطی و توسعه الگوریتم های برنامه نویسی برای تحلیل مسائل پیچیده بهره می برد. هدف نهایی علم داده معرفی و توسعه روش‌های خلاقانه برای ایجاد ارزش در کسب و کار هاست.