پیشرفت‌های سریع و نوآورانه‌ای مانند پرداخت‌های موبایلی، نحوه مدیریت مالی ما را تغییر داد. مشتریان آگاه از فناوری، به ویژه نسل هزاره انتظار دارند انتقال پول، وام، مدیریت وام و سرمایه گذاری بدون زحمت، ایمن و مقیاس پذیر باشد، در حالت ایده آل بدون کمک شخص یا مراجعه به بانک.محصولات بانکی تثبیت شده خود را به طور فزاینده ای جابجا می کنند و هم برای مشاغل و هم برای مشتریان بانکداری تا حد زیادی راحت تر، کارآمدتر و دسترسی آسان تر شده است.

موارد مورد توجه مرکز مطالعات و تحقیقات در این حوزه عبارتند از:

  • بانکداری دیجیتال
  • نئوبانک
  • بانکداری باز
  • Platform as a Service(PaaS)
  • WealthTech