هوش مصنوعی حوزه ای در علوم کامپیوتر است که بر ایجاد ابزارهای هوشمندی تأکید دارد که مانند انسان‌ها کار می‌کنند و واکنش نشان می‌دهند. هوش مصنوعی این امکان را برای ماشین‌ها و ابزارها فراهم می‌کند تا بتوانند از تجربه یاد بگیرند، با ورودی‌های جدید سازگار شوند و کارهایی مشابه با انسان‌ها انجام دهند. در فضای فعلی کسب و کار، این ابزار به یک ابزار شگفت انگیز برای اتوماسیون فرآیندها و بهینه سازی منابع تبدیل شده است. هوش مصنوعی علمی میان رشته‌ای با رویکردهای متعدد است که برخی از شاخه‌های آن شامل: شبکه عصبی ، یادگیری ماشین ، یادگیری عمیق ، رباتیک و غیره است.