اینترنت اشیا یک سیستم اطلاعاتی بهم پیوسته است که ماشین‌های مکانیکی و دیجیتالی، اشیا و افراد را قادر می‌سازد تا با شناسه‌های منحصر به فرد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و این قابلیت را دارد که بدون نیاز به تعامل انسان و کامپیوتر، داده‌ها را از طریق شبکه انتقال دهد. دستگاه‌ها و ماشین‌های متصل به اینترنت اشیا می‌توانند نحوه کار و زندگی ما را بهبود بخشند. رنج مثال‌های اینترنت اشیا در دنیای واقعی از خانه‌های هوشمند که بطور خودکار گرمایش و روشنایی را تنظیم می‌کنند تا کارخانه‌های هوشمند که بر روی ماشین‌های صنعتی هوشمند برای یافتن مشکلات نظارت می‌کند و برای جلوگیری از خرابی بطور خودکار تنظیم می‌شوند، ادامه دارد.