زنجیره بلوکی بستری از اطلاعات است که از طریق شبکه‌ای که در بستر وب قرار دارد جمع آوری می‌شود. نحوه ثبت این اطلاعات است که به بلاکچین پتانسیل پیشگامانه می‌بخشد. وقتی می گوییم “بلاک‌چین” در واقع در مورد اطلاعات دیجیتالی ذخیره شده در یک پایگاه داده عمومی صحبت می‌کنیم. بلاکچین مبتنی بر فناوری دفتر توزیع شده است که اطلاعات را به صورت ایمن در یک شبکه همتا به همتا ثبت می کند. اگرچه در ابتدا برای تجارت بیت کوین ایجاد شده است، اما ظرفیت بلاکچین بسیار فراتر از ارز رمزپایه است. دفترهای بلاکچین می‌ توانند شامل عنوان زمین، وام، هویت، تدارکات و تقریباً هر چیز با ارزش دیگر باشند. این فناوری هنوز جدید است ، اما تأثیر بالقوه آن در تجارت می تواند مهیج و عظیم باشد.