راهکارهای سازمانی برای ادغام چندین فعالیت‌ شرکت از طریق تبادل اطلاعات در حوزه‌های مختلف فرآیند کسب و کار و پایگاه‌های داده مرتبط طراحی شده‌اند. این راهکارها به شرکت‌ها این امکان را می دهد تا داده‌های مهم را در سازمان بازیابی و پخش کنند و اطلاعات عملیاتی را در زمان واقعی در اختیار مدیران قرار دهند.