علم داده یک مبحث میان رشته‌ای است که از مزیت‌های استنباط داده، توسعه الگوریتم و فناوری برای تحلیل مسائل پیچیده بهره می‌برد. هدف نهایی علم داده معرفی و توسعه روش‌های خلاقانه برای ارزش گذاری یک تجارت است.