وبینار همزاد دیجیتال

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

تولید حجم انبوهی از داده در پروژه های مختلف سازمانی نظیر سرزمین هوشمند پاد، اهمیت بکارگیری این داده‌ها  را در ساختن آینده‌ای بهتر و پر رونق تر گوشزد میکند.

همزاد دیجیتال میتواند یاری دهنده در طی این مسیر باشد. وبینار همزاد دیجیتال در راستای بررسی چالش‌های عملیاتی در تحقق و پیاده سازی همزاد دیجیتال پادی به یاری مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ برگزار گردید.

در وبینار همزاد دیجیتال سخنرانان ضمن برشمردن تعاریف و رویکردهای مختلف ارائه شده در زمینه همزاد دیجیتال، و همچنین برخی از زیرساخت های مرتبط حول این مفهوم در سازمان، به معرفی همزاد دیجیتال پادی پرداختند. سیاست ها و رویکردهایی اجرایی لازم برای پیاده سازی این مفهوم در پروژه بزرگ پاد از مهم ترین مباحث مطرح شده در این وبینار بوده است.