روزانه انبوهی از داده ها در سرزمین هوشمند پاد ایجاد می شوند!
چطور از برآیند این حجم از داده، آینده ای بهتر و پر رونق در پاد بسازیم؟
آیا همزاد دیجیتال ما را در این مسیر یاری خواهند نمود؟
چالش های عملیاتی در تحقق و پیاده سازی همزاد دیجیتال پادی چه خواهد بود؟
همراه با وبینار همزاد دیجیتال به این چالش ها پاسخ خواهیم داد.

قسمت اول: سخنرانی جناب آقای محمد امینی؛ قدرت فردا در دستان امروز ما


قسمت دوم: سخنرانی جناب آقای حامد مهرآرا؛ معماری پاد


قسمت سوم: سخنرانی سرکار خانم سارا حلم زاده؛ همزاد دیجیتال پادی


قسمت چهارم: سخنرانی جناب آقای مسلم دلیریان؛ پازل داده


قسمت پنجم: سخنرانی جناب آقای حمیدرضا آموزگار؛ کمال مطلوب