سخنران: محمد ایزدی

موضوع: ویدئوهای HDR، فشرده‌سازی ویدئو و دنیای پیشرو ویدئو