سری سوم از سسله رویدادهای ریسرچ تاک در مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ: رویکردها و چالش های تجاری سازی محصولات هوش مصنوعی در کشور

سری دوم از سسله رویدادهای ریسرچ تاک در مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ: شهر هوشمند

ریسرچ سیتی؛ رویداد چالش فناورانه – دانشگاه فردوسی مشهد

سری اول از سسله رویدادهای ریسرچ تاک در مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ: رویداد رباتیک

رویداد پابلیگ (POBELeague)

کارگاه بین المللی ERP / MES / PCS / PLM

رویداد هفته پژوهش 1400

فراخوان مقالات علمی برگزیده فناپی

فراخوان حل چالش های کسب و کاری

دومین دوره جامع تکنولوژی داده(DataTech)