چهارمین دوره جامع تکنولوژی داده Data Tech

رویداد سخن

هفته پژوهش فناپ 1401

سری ششم سلسله رویدادهای ریسرچ تاک: پردازش تصویر

سری چهارم از سسله رویدادهای ریسرچ تاک در مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ: تحول دیجیتال در بانکداری

سری پنجم سلسله رویدادهای ریسرچ تاک: مدیریت سیستم های چابک

سری سوم از سسله رویدادهای ریسرچ تاک در مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ: رویکردها و چالش های تجاری سازی محصولات هوش مصنوعی در کشور

سری دوم از سسله رویدادهای ریسرچ تاک در مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ: شهر هوشمند

ریسرچ سیتی؛ رویداد چالش فناورانه – دانشگاه فردوسی مشهد

سری اول از سسله رویدادهای ریسرچ تاک در مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ: رویداد رباتیک