فراخوان حل چالش های کسب و کاری

مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ قصد دارد به مناسبت هفته پژوهش و با هدف ایجاد فضای کاری خلاقانه و دانش محور کردن فعالیت های کسب و کاری سازمان، فراخوان حل چالش های کسب و کاری را برگزار نماید. در این رویداد افراد شرکت کننده به ارائه راهکارهای حل چالش های کسب و کاری(حل مسئله) با تمرکز بر رویکردهای تحقیق و توسعه موجود در کلیه فعالیت­ های انجام شده مرتبط با پروژه های خود در شرکت فناپ خواهند پرداخت. بدین منظور افراد به ارائه رویکردهای مطالعه محور و پژوهش محور در زمینه های رفع چالش های مرتبط با تحلیل، طراحی، توسعه و استقرار سیستم، مدیریت پروژه، تجاری سازی محصولات و سایر حوزه های کاری مرتبط با شرکت فناپ خواهند پرداخت.


شرایط ارسال آثار برای شرکت در فراخوان

 • اثر ارسالی باید شامل بیان یک چالش و مسئله مشخص در حوزه های مختلف کسب و کاری سازمان و بیان کننده شیوه حل این چالش باشد. داوطلبان میبایست ضمن معرفی خود(و نفرات تیم در صورت مشارکت در حل چالش)، به معرفی چالش، ضرورت و اهمیت آن، شیوه حل مسئله، چگونگی دستیابی به این نوآوری و مطالعات صورت گرفته در این حوزه بپردازند و نتایج حاصل را بیان کنند.
 • شرکت در این فراخوان بصورت تیمی و انفرادی امکان پذیر است.
 • کلیه افراد در حوزه های کاری مرتبط با شرکت فناپ قادر به شرکت در رویداد خواهند بود.
 • ارسال چندین اثر در فرم های جداگانه محدودیتی ندارد.
 • در صورت استفاده از مستندات علمی و تجاری (مقاله، کتاب و سایر مستندات علمی) در حل چالش کسب و کاری، توضیحات مربوطه به همراه ارسال لینک و یا بارگذاری فایل، در قسمت توضیحات ارائه شود.


معیارهای ارزیابی

 • شیوه ارائه چالش و راهکار پیشنهادی
 • میزان اهمیت راهکار پیشنهادی
 • نوآوری در رویکرد پیشنهادی
 • جذابیت راهکار ارائه شده از منظر اجرایی

پاداش برگزیدگان

 • اثر برگزیده اول 3 میلیون تومان، اثر برگزیده دوم 2 میلیون تومان و اثر برگزیده سوم 1 میلیون تومان اهدا خواهد شد.
 • در صورتیکه اثر ارسالی حاصل کار تیمی باشد جایزه مذکور به تیم مربوطه اهدا خواهد شد.
 • همچنین به برگزیدگان لوح تقدیر و شرکت کنندگان تقدیرنامه ارائه خواهد شد.