برنامه ریزی منابع سازمان / سیستم اجرای تولید
ANSI/ISA-95 (IEC 62264)
طراحی سیستمهای یکپارچه مدیریت عملیات تولید

تاریخ برگزاری: 11 تا 25 مرداد 1400

هدف


در راستای رسالت علمی شرکت فناپ و با هدف آموزش تخصصی دانش روز حوزه تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستمهای تولید یکپارچه در برنامه ریزی منابع سازمان، همکاری با انجمن جهانی اتوماسیون (International Society of Automation) با نام اختصاری ISA و دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفت. هدف از این همکاری، ارائه کارگاههای تخصصی آموزش استانداردهای جهانی در حوزه سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان، تولید و اتوماسیون صنعتی، با نظارت ISA France در ایران است.

مزیت کارگاه تخصصی ERP/MES


 • این کارگاه برای اولین بار در ایران برگزار می شود.
 • این کارگاه دوره تخصصی آموزش استاندارد ANSI/ISA-95 را که در اروپا طی دو روز (16 ساعت آموزش) و با شهریه حدود 1500 یورو برگزار می شود، به طور کامل پوشش می دهد.
 • با اضافه شدن مفاهیم مقدماتی و همچنین دانش کاربردی مربوطه با توجه به نو بودن این حوزه تخصصی در ایران، حضور در این کارگاه به شناخت کامل مفاهیم و ایجاد دانش عمیق در شرکت کنندگان می انجامد.
 • شرکت کنندگانی که این کارگاه را با موفقیت به پایان برسانند، می توانند به عنوان تحلیلگر ارشد در حوزه سیستمهای برنامه ریزی سازمان (ERP) مشغول به کار شوند.
 • دو نفر از شرکت کنندگان ممتاز کارگاه در اولویت فرایند جذب و استخدام شرکت فناپ قرار می گیرند.

مخاطبان کارگاه تخصصی ERP / MES


 • تحلیلگران سیستمهای تولید و متخصصان شرکتهای فعال در حوزه سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP/MES Providers)
 • مدیران پروژه و متخصصان سازمانهای بهره بردار از سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان در زمان حال یا آینده (ERP/MES Clients)
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی مرتبطبه شرکت کنندگانی که کارگاه تخصصی را با موفقیت به پایان برسانند،
گواهینامه دوزبانه دانشگاه صنعتی شریف
و همچنین
گواهینامه ISA France
اعطا می شود.


1. مدرسان کارگاه MES/ERP


 • 45 سال تجربه در طراحی، اجرا، مدیریت پروژه، ارائه متدولوژی و تدریس سیستمهای کنترل صنعتی
 • Active Contributor در استانداردهای ANSI/ISA-88 و ANSI/ISA-95
 • رییس سابق ISA France، نایب رییس سابق ISA EMEA و عضو کمیته اجرایی ISA
مهراب نصرت بخش
 • دوازده سال تجربه در تحلیل، طراحی، پیاده سازی، استقرار و مدیریت پروژه سیستمهای تولید صنعتی
 • دارای مدرک حرفه ای ANSI/ISA-95 (Enterprise-Control System Integration)

  از Eindhoven University of Technology, the Netherlands
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
وحید حاجی پور
 • عضو هیات علمی دانشگاه با تالیف دو کتاب و بیش از هفتاد مقاله در ژورنالها و کنفرانسهای علمی
 • مدیر مرکز تحقیق و توسعه فناپ
 • عضو International Honor Society for Decision Sciences and Information Systems

  (Alpha Iota Delta) در ایالات متحده آمریکا
 • پسادکتری مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
امید فتاحی ولیلایی
 • دوازده سال تجربه در تحلیل، طراحی، پیاده سازی، استقرار و مدیریت پروژه سیستمهای نرم افزاری
 • عضو هیئت علمی Jacobs University Bremen, Germany
 • عضو سابق هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، ایران
 • دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
آرمند بابلی
 • عضو هیئت علمی INSA Lyon, France
 • دکتری مهندسی صنایع از Institut National Polytechnique de Grenoble, France
 • مدیر پروژه های صنعتی- تحقیقاتی مشترک با
  • Dassault Falcon Jet – USA (Smart Supply Chain)
  • Volvo Group (Dynamic predictive production planning sequencing and line balancing)
  • Fiat Powertrain Technologies (Transformation of the production system toward industry 4.0)

2. کمیته علمی


 • محمدرضا اکبری جوکار – دانشگاه صنعتی شریف

 • محمود هوشمند – دانشگاه صنعتی شریف

 • عرفان حسن نایبی – دانشگاه صنعتی شریف

 • محسن ورمزیار- دانشگاه صنعتی شریف


3. برنامه زمانبندی کارگاه تخصصی ERP / MES


ردیفبرنامه آموزشیتاریخزمانبندیمکانروش برگزاری
1مفاهیم بنیادی سیستمهای یکپارچه11 مرداد10 تا 18:30دانشگاه صنعتی شریفمجازی
2مفاهیم بنیادی سیستمهای یکپارچه14 مرداد10 تا 18:30دانشگاه صنعتی شریفمجازی
3استاندارد ANSI/ISA-9518 مرداد10 تا 18:30دانشگاه صنعتی شریفمجازی
4استاندارد ANSI/ISA-9521 مرداد10 تا 18:30دانشگاه صنعتی شریفمجازی
5مفاهیم کاربردی سیستم‌های تولید24 مرداد10 تا 18:30دانشگاه صنعتی شریفمجازی
6ارزشیابی پایان کارگاه25 مرداد15 تا 17دانشگاه صنعتی شریفمجازی


4. محتوای علمی کارگاه تخصصی ERP / MES4.1. مفاهیم بنیادی سیستمهای یکپارچه

سرفصلعنوانمدرسمدت زمان
(ساعت)
زبان
مقدمه ای بر ERP
Introduction to ERP
سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان
Enterprise Resource Planning Systems
وحید
حاجی پور
1.5فارسی
مدیریت فرآیندهای کسب و کار
Business Process Management
وحید
حاجی پور
1فارسی
استاندارد BPMN 2.0
BPMN 2.0 standard
وحید
حاجی پور
2فارسی
سیستمهای یکپارچه صنعتی
Integrated Industrial Systems
سطوح اتوماسیون صنعتی
Industrial Automation Levels
مهراب
نصرت بخش
1فارسی
چرخه عمر سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه
Integrated Information Systems Life-Cycle
مهراب
نصرت بخش
1فارسی
اصول یکپارچگی سیستمها
Principles of Systems Integration
طراحی سیستمهای یکپارچه
Integrated Systems Design
امید
فتاحی ولیلایی
1/5فارسی
اصول تعامل و تبادل اطلاعات سیستمها
(اینترنت اجزا – 1)
Principles of Systems Interoperability (IOT-1)
امید
فتاحی ولیلایی
1/5فارسی
مبانی سیستم تولید
Fundamentals of Manufacturing System
مهندسی تولید
Manufacturing Engineering
مهراب
نصرت بخش
1/5فارسی
برنامه ریزی تولید
Production Planning
مهراب
نصرت بخش
1/5فارسی
اجرا و کنترل تولید
Manufacturing Execution
مهراب
نصرت بخش
3.5فارسی


4.2. استاندارد (IEC 62264) ANSI/ISA-95

4.2.1. ISA-95 Introduction

عنوانمدرسزبان
Course Introductionژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Pre-Quizژان ویِلانگلیسی/ فارسی
ISAژان ویِلانگلیسی/ فارسی
IT Transformation Life Cycleژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Languages and Modelsژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Modelling Frameworkژان ویِلانگلیسی/ فارسی
ISA-95 Introductionژان ویِلانگلیسی/ فارسی
ISA-95.01 Overviewژان ویِلانگلیسی/ فارسی
ISA-95.02 Overviewژان ویِلانگلیسی/ فارسی
ISA-95.03 Overviewژان ویِلانگلیسی/ فارسی
ISA-95.04 Overviewژان ویِلانگلیسی/ فارسی
ISA-95.09 Overviewژان ویِلانگلیسی/ فارسی
ISA-95 Evolutionژان ویِلانگلیسی/ فارسی
مدت زمان: 4 ساعت

4.2.2. Resources & Knowledge

عنوانمدرسزبان
Physical Resourcesژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Human Resourcesژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Material Resourcesژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Resource Attachmentژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Resource Relationshipsژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Resource Calendarsژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Segment Conceptژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Physical Process Knowledgeژان ویِلانگلیسی/ فارسی
مدت زمان: 4 ساعت

4.2.3. Function

عنوانمدرسزبان
Physical Process Managementژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Operations Managementژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Operations Processes Exampleژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Operations Planning and Schedulingژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Operations Capabilityژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Alerts and KPIsژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Functional Specificationژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Example & Practiceژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Methodologyژان ویِلانگلیسی/ فارسی
مدت زمان: 4 ساعت

4.2.4. Interoperability

عنوانمدرسزبان
Introductionژان ویِلانگلیسی/ فارسی
ISA-95 Part 5 – Transactionsژان ویِلانگلیسی/ فارسی
ISA-95 Part 6 – Messaging Service Modelژان ویِلانگلیسی/ فارسی
ISA-95 Part 7 – Alias Service Modelژان ویِلانگلیسی/ فارسی
ISA-95 Part 8 – Information Exchange Profilesژان ویِلانگلیسی/ فارسی
B2MMLژان ویِلانگلیسی/ فارسی
B2MML Extension Exerciseژان ویِلانگلیسی/ فارسی
Application – Interoperability Methodologyژان ویِلانگلیسی/ فارسی
مدت زمان: 4 ساعت


4.3. مفاهیم کاربردی سیستمهای تولید

عنوانمدرسمدت زمان (ساعت)زبان
یکپارچگی در سیستم تولید
Manufacturing System Integration
مهراب نصرت بخش1.5فارسی
یکپارچگی در سیستم کنترل کیفیت
Quality Control System Integration
وحید حاجی پور1فارسی
مهندسی محصول و فرایند
Product & Process Engineering
مهراب نصرت بخش1.5فارسی
برنامه ریزی تولید تطبیق پذیر (اینترنت اجزا – 2)
Adaptive Production Planning (IOT-2)
امید فتاحی ولیلایی2فارسی
سیستمهای تولید هوشمند
Intelligent Manufacturing Systems
آرمند بابلی1فارسی
اثر اینترنت اجزا بر تصمیم گیری پویا
IOT Impact on Dynamic Decision Making
آرمند بابلی1فارسی


4.4. ارزشیابی پایان کارگاه

عنوانارائه دهندگانمدت زمان
(ساعت)
زبان
ارزشیابی پایان کارگاه
Final Evaluation
2فارسی


5. مهارت هایی که می آموزید


 • طراحی و پیاده سازی موفق پروژه ها در حوزه سیستمهای اجرا و کنترل تولید و برنامه ریزی منابع سازمان
 • تعیین نیازمندیهای سیستمهای یکپارچه Enterprise / Control
 • شناسایی موارد مهم در یکپارچگی سیستمهای لجستیک و کنترل تولید
 • شناسایی فرایندهای کسب و کار که نیاز به دریافت اطلاعات از سیستمهای تولید دارند
 • شناسایی فرایندهای کنترل تولید که نیاز به دریافت اطلاعات از سیستمهای کسب و کار دارند
 • درک و توضیح محرکهای کسب و کار تاثیرگذار در یکپارچگی سیستمها
 • شناسایی دقیق اطلاعات مرتبط با یکپارچگی سیستمهای Enterprise / Control
 • اجرای مدلهای شیءگرای استاندارد ANSI/ISA-95


6. فرایندهایی که پوشش داده می شود


 • مدیریت اطلاعات محصول
 • مدیریت منابع تولید
 • زمانبندی تجهیزات تولید
 • کنترل عملیات تولید
 • برنامه ریزی تولید
 • کنترل موجودی محصول
 • بهای تمام شده محصول
 • نگهداری و تعمیرات تجهیزات


استانداردANSI/ISA-95  (IEC 62264) در یک نگاه7. ثبت نام در کارگاه تخصصی


شهریه کارگاه3.800.000 تومان لینک پرداخت شهریه بدون تخفیف
تخفیف دانشجویی25%لینک پرداخت شهریه با تخفیف 25 درصد
تخفیف سازمانی (به ازای بیش از یک شرکت کننده)15%لینک پرداخت شهریه با تخفیف 15 درصد
تخفیف اعضای هیئت علمی دانشگاه15%لینک پرداخت شهریه با تخفیف 15 درصد
تخفیف پرسنل فناپ15%لینک پرداخت شهریه با تخفیف 15 درصد
تخفیف ثبت نام زودهنگام (تا 25 تیر ماه 1400)10%لینک پرداخت شهریه با تخفیف 10 درصد
هزینه دریافت مدرک ISA Franceمعادل € 35اطلاعات کارگاه تخصصی در وب‌سایت دانشگاه صنعتی شریف

https://pedu.sharif.edu/events/details/2317


تماس با ما، WhatsApp


 • 0938-983-3593
استانداردهای ISAبر اساس استانداردهای ISA پنج سطح در اتوماسیون صنعتی وجود دارد (نمودار زیر). با توجه به کارکردها و مدلهای داده هر سطح و همچنین تبادل اطلاعات میان سطوح اتوماسیون، چندین استاندارد توسط ISA انتشار یافته که سه استاندارد به اختصار توضیح داده می شود.1. استاندارد ANSI/ISA-95 (IEC 62264)


در یک سیستم راهکار سازمانی، یکپارچگی سیستمهای لجستیک (سطح 4) با عملیات تولید (سطح 3)، که به عنوان یکپارچگیPlant-to-ERP خوانده می شود، یک مساله اساسی است که در قالب استاندارد ANSI/ISA-95 (Enterprise-Control System Integration)، شامل عملکردها و مدلهای داده سیستم اجرای تولید (Manufacturing Execution System: MES) و تبادل اطلاعات سیستمی میان MES و دیگر ماژولهای ERP (نمودار زیر)، ارائه می شود.

در یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یکپارچه (ERP)، ماژول مدیریت تولید و به طور ویژه سیستم اجرای تولید(MES) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و می توان گفت صحت عملکرد دیگر ماژولهای ERP تا حد زیادی به آن وابسته است. با توجه به کارکردهای MES از نظر کنترل اطلاعات عملیاتی فرایند تولید شامل مواد اولیه مصرفی، پارامترهای عملیاتی، پارامترهای فرایند، ظرفیت ماشین آلات تولید و محصولات تولیدی، که مقایسه این اطلاعات با استانداردهای طراحی و مهندسی تولید و همچنین داده های برنامه ریزی تولید منجر به تشخیص مغایرتهای مقادیر مهندسی و برنامه ریزی با مقادیر عملیاتی تولید می شود، پیاده سازی اصولی MES و تبادل اطلاعات آن با دیگر ماژولهای ERP بر اساس استانداردهای جهانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از این رو می توان انطباق کارکردهای MES و تبادل اطلاعات مربوط به آن با استاندارد ANSI/SA-95 را یک مزیت رقابتی ویژه دانست.2. استاندارد ANSI/ISA-88 (IEC 61512)


با در نظر گرفتن اهمیت تبادل اطلاعات میان سیستم اجرای تولید (MES) و سیستم کنترل فرایند (Process Control System: PCS)، یا لایه سوم و لایه دوم اتوماسیون صنعتی، انطباق با کارکردها و ساختارهای داده استاندارد ANSI/ISA-88 (Batch Control System) در تعریف مدل فیزیکی تجهیزات کنترل و تبادلات داده مورد نیاز برای نواحی فیزیکی که درگیر کنترل دسته ای هستند، مساله ای مهم است. در یک راهکار سازمانی، همچنین مطابقت مدل عملکردی (functional model) پنج الگوی کنترل شامل مدیریت دستورالعمل، زمانبندی ماشین آلات، کنترل توالی عملیات، کنترل نظارتی و سیستمهای به هم پیوسته ایمنی، امری ضروری تلقی می شود.
هدف استاندارد ANSI/ISA-88 ارائه فلسفه طراحی برای تعریف تجهیزات و رویه ها، معرفی روشهای مناسب به منظور طراحی و تعیین ویژگیهای سیستمهای کنترل دسته ای (Batch Control System)، و همچنین تعیین استاندارد معماری سیستمهای کنترل فرایند در تعریف مدل فیزیکی و مدل عملکردی است، به نحوی که در کنترل فرایند صنایع مفید و موثر باشد.3. استاندارد ANSI/ISA-99 (IEC 62443)


با توجه به اهمیت امنیت الکترونیکی سیستمهای کنترل و اتوماسیون صنعتی و همچنین حساسیت اطلاعات سیستمهای کنترل فرایند تولید، پیاده سازی سیستمهای کنترل و اتوماسیون صنعتی ایمن، مساله ای حیاتی است. بنابراین به منظور بهبود قابلیت اطمینان، تمامیت و قابلیت دسترسی کنترل فرایند تولید و کمک به شناسایی و اصلاح نقاط آسیب پذیر، و در نتیجه کاهش ریسک درز کردن اطلاعات محرمانه یا تنزل و خطای سیستمهای کنترل، مطابقت یک راهکار سازمانی در موضوع تبادل داده میان تمامی پنج سطح اتوماسیون، با کارکردها و نیازمندیهای استاندارد ANSI/ISA-99، یک مساله ضروری است.
در تبادل داده میان پنج سطح اتوماسیون صنعتی، باید سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری مانند DCS، PLC، SCADA، شبکه حسگرهای الکترونیک و سیستمهای نظارت و تشخیص و همچنین رابطهای کاربری داخلی، انسانی، شبکه ای یا ماشینی مرتبط که به منظور ایجاد کنترل، ایمنی و عملکرد عملیاتهای تولید در فرایندهای پیوسته، دسته ای، گسسته و دیگر فرایندها استفاده می شوند، در نظر گرفته شوند.