مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ

مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ بمنظور افزایش تعاملات با مراکز تحقیقاتی و تبادل نظر پیرامون مباحث نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز مطالعات و تحقیقات شرکت فناپ اقدام به برگزاری سلسه رویدادهای گفتگور محور ریسرچ تاک نموده است. در این راستا، در آذر ماه ۱۴۰۰ با محوریت علم رباتیک، وبینارهایی با موضوعات پلتفرمهای توسعه ربات، ربات های اجتماعی در بخش سلامت، تعامل انسان ماشین در ربات های اجتماعی و رباتیک شناختی و واسط مغز-رایانه تدارک دیده شده است.

رویداد اول:

سخنران: دکتر محمد نوروزی

موضوع: نگاهی به پلتفرم‌های توسعه ربات، سخت افزار و نرم افزارها

رویداد دوم:

سخنران: دکتر منوچهر مرادی

موضوع: ربات‌های اجتماعی در بخش سلامت

رویداد سوم:

سخنران: دکتر مجید عابدین زاده

موضوع: تعامل انسان ماشین در ربات‌های اجتماعی

رویداد چهارم:

سخنران: دکتر علیرضا طاهری

موضوع: رباتیک شناختی و واسط مغز-یارانه